Kontakt

Zbog vaše sigurnosti
Pišite nam
Kontaktirajte nas

Vama uvek na usluzi!

Sudeći prema statistikama u Srbiji sve više ljudi živi samo. Deca ili rade u inostranstvu ili zbog tempa savremenog života i prirode posla ne posećuju roditelje dovoljno, a to znači da nisu u mogućnosti da vode adekvatnu celodnevnu brigu o njima.

Zbog starosti i bolesti njihova sigurnost i bezbednost su ugrožene. Nemaju adekvatnu medicinsku pažnju i izloženi su stresu.

Ovo su neki od razloga zbog kojih starački domovi postaju imperativ današnjice i neizbežna potreba budućnosti.

Postoji mnogo predrasuda vezanih za staračke domove. Jedna od njih je ta da se u domove smeštaju lica o kojima nema ko da se stara, a druga je da su korisnici odlučili da provedu ostatak života u domu da ne bi bili na smetnji ili na teretu porodici.

Česta pitanja
Zbog čega treba izabrati dom?
Ljudi se najčešće opredeljuju za dom zbog usamljenosti, neadekvatne medicinske pažnje jer savremeni tempo života ne dozvoljava deci da se intenzivnije brinu o roditeljima.
Šta je potrebno za prijem u dom?
 • uverenje o državljanstvu
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • lična karta (očitana)
 • izjava volje osobe da želi smeštaj (ako je pod starateljstvom, izjava staratelja)
 • uverenje o imovinskom stanju
 • fotokopija lične karte i potvrda o prihodima srodnika (ako učestvuju u troškovima
 • smeštaja, overena kod javnog beležnika)
 • izjava o mogućnosti i načinu plaćanja troškova smeštaja
 • overena zdravstvena knjižica
 • nalaz i mišljenje interniste
 • nalaz i mišljenje pulmologa, snimak pluća
 • nalaz i mišljenje neuropsihijatra
 • nalaz specijaliste dijagnostifikovane bolesti
 • potvrda da lice ne boluje od zaraznih bolesti

Prijem korisnika usluga doma se vrši u prisustvu doktora, socijalnog radnika i medicinske sestre.

Koja je cena smeštaja?
Cena smeštaja u domu za stare zavisi od obima usluga koje se pružaju svakom od korisnika ponaosob, kategorije sobe, kao i od posebnih uslova smeštaja koje nameće zdravstveno stanje korisnika, pokretljivost itd. Za cenu usluge smeštaja i nege potencijalnih korisnika doma za stare, najbolje je da nas kontaktirate lično.
Kakav je društveni život u domu?
Od izuzetnog značaja je i osmišljen društveni život. Korisnici u okviru svog novog doma će provesti veoma dug period, što znači da bi osim terapije, spavanja i obroka trebalo da imaju i vreme dana koje treba prijatno i kvalitetno provesti. Kao što smo već naglasili život ne staje dolaskom u dom, već dobija drugu dimenziju. Organizovan program će se sastojati od niza aktivnosti koje uključuju društvene igre, plesne večeri, kviz takmičenja, izlete, putovanja, kulturni i zabavni programa, i svega onoga za šta se možda do sada nije imalo vremena usled savremenog tempa života.
Pošaljite nam email

Vaša Poruka

Radno vreme

P-P: 8.00 – 17.00h
S-N: 8.00 – 13.00h

Adresa

Svetozara Markovića 1
34000, Kragujevac