Šta je to licenca i zašto je važna?

Da bi bilo koja organizacija socijalne zaštite započela sa radom neophodno je da poseduje licencu izdatu od strane ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu. Licenca, prosto rečeno, predstavlja dozvolu za rad koju nadležno ministarstvo izdaje organizacijama socijalne zaštite koje ispunjavaju propisane standarde i uslove za pružanje konkretnih usluga.

Licenca se izdaje na 6 godina. U određenim slučajevima predviđenim zakonom, može se izdati ograničena licenca na kraći rok.

Svaki dom za smeštaj odraslih i starijih lica mora da ispuni propisane strukturalne i funkcionalne standarde. Neophodno je ispuniti uslove koji se tiču lokacije, prostora, opreme, organizacije, broja i stručnosti angažovanog osoblja, procene, planiranja i aktivnosti za pružanje konkretne usluge. Ispunjavanje svih standarda neophodno je za započinjanje i dalje pružanje usluge.

Dobijanjem licence ne prestaje obaveza organizacije da poštuje i održava standarde. U suprotnom može doći do neuspešne realizacije postupka obnavljanja licence kada za to dođe vreme, ali i suspenzije ili oduzimanja aktuelne licence.

Jedan od uslova za dobijanje licence je da organizacija, odnosno dom, priloži dokaz da usluge socjialne zaštite pruža najmanje dve godine. Ukoliko taj uslov ne ispunjava, organizaciji se može izdati ograničena licenca, uz ispunjenje ostalih standarda i uslova.

Tim kompanije “Pet zvezdica” posvećen je izgradnji objekta, stvaranju tima i kreiranju organizacije koja će biti primer dobre prakse i vrhunskog kvaliteta, a ne pukog ispunjavanja minimalnih uslova i standarda samo sa ciljem da se dosegne licenca. Iako ćemo kao organizacija biti novi i “neiskusni”, naš tim čine i činiće profesionalci sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti pružanja usluga smeštaja starijim licima.

Biti licenciran znači ispunjavati standarde i imati dozvolu za rad. Dom “Pet zvezdica” neće započeti sa pružanjem usluge onog trenutka kada sa naše strane sve bude izgrađeno, opremljeno, osmišljeno i organizovano. Usluge ćemo pružati od onog trenutka kada nadležno ministarstvo bude potvrdilo da je sve izgrađeno, opremljeno, osmišljeno i organizovano u skladu sa propisima i kada nam zbog toga izda licencu.

Tržište je preplavljeno nelicenciranim pružaocima usluga, registrovanim za neke druge delatnosti, bez dozvole i kontrole ministarstva nadležnog za socijalnu zaštitu. Neposedovanje licence, najblaže rečeno, izaziva sumnju u ispunjenost neophodnih standarda i uslova za pružanje usluge.

Izvod iz registra koji se odnosi na izdate, obnovljene i oduzete licence možete pronaći na internet prezentaciji ministarstva nadležnog za socijalna pitanja. To je osnovni i veoma lak način da proverite da li je dom koji vam se na prvi pogled dopada zaista i licenciran za uslugu koju vam nudi.

Obećavamo da ćete tokom 2022. godine i Dom “Pet zvezdica” moći da pronađete na tom spisku!

Postani korisnik

postani-korisnik

Srodne teme